Elementy Twojego karnisza:

Rura I {{ getSplit()['name'] }} (docięcie do {{ getSplit()['dugoscOdcinka']|number:0 }} cm)

{{getSplit()['iloscRur']}} x {{getSplit()['cena'] | currency}}/szt {{getSplit()['iloscRur'] * getSplit()['cena'] | currency}}

Rura II {{ getSplit()['name2'] }} (docięcie do {{ getSplit()['dugoscOdcinka'] |number:0 }} cm)

{{getSplit()['iloscRur']}} x {{getSplit()['cena2'] | currency}}/szt {{getSplit()['iloscRur'] * getSplit()['cena2'] | currency}}

Rura III {{ getSplit()['name2'] }} (docięcie do {{ getSplit()['dugoscOdcinka'] |number:0 }} cm)

{{getSplit()['iloscRur']}} x {{getSplit()['cena2'] | currency}}/szt {{getSplit()['iloscRur'] * getSplit()['cena2'] | currency}}

Łącznik rura I {{ sayData([kolekcjaRury[1], 'laczniki', 'name']) }}

{{getSplit()['iloscRur'] - 1}} x {{sayData([kolekcjaRury[1], 'laczniki', 'cena']) | currency}}/szt {{ ( getSplit()['iloscRur'] - 1 ) * sayData([kolekcjaRury[1], 'laczniki', 'cena']) | currency}}

Łącznik rura II {{ sayData([kolekcjaRury[2], 'laczniki', 'name']) }}

{{getSplit()['iloscRur'] - 1}} x {{sayData([kolekcjaRury[2], 'laczniki', 'cena']) | currency}}/szt {{ ( getSplit()['iloscRur'] - 1 ) * sayData([kolekcjaRury[2], 'laczniki', 'cena']) | currency}}

Łącznik rura III {{ sayData([kolekcjaRury[3], 'laczniki', 'name']) }}

{{getSplit()['iloscRur'] - 1}} x {{sayData([kolekcjaRury[3], 'laczniki', 'cena']) | currency}}/szt {{ ( getSplit()['iloscRur'] - 1 ) * sayData([kolekcjaRury[3], 'laczniki', 'cena']) | currency}}

Końcówka Rura I {{sayData([kolekcjaRury[1], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[0], 'name'])}}

2 x {{sayData([kolekcjaRury[1], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[0], 'cena']) | currency}}/szt {{sayData([kolekcjaRury[1], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[0], 'cena']) * 2 | currency}}

Końcówka Rura II {{sayData([kolekcjaRury[2], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[1], 'name'])}}

2 x {{sayData([kolekcjaRury[2], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[1], 'cena']) | currency}}/szt {{sayData([kolekcjaRury[2], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[1], 'cena']) * 2 | currency}}

Końcówka Rura III {{sayData([kolekcjaRury[3], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[2], 'name'])}}

2 x {{sayData([kolekcjaRury[3], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[2], 'cena']) | currency}}/szt {{sayData([kolekcjaRury[3], 'koncowki', 'lista', user.userKoncowka[2], 'cena']) * 2 | currency}}

Mocowanie firan rura I {{sayData([kolekcjaRury[1], 'zabki', 'lista', user.userZabki[0], 'name'])}}

{{user.userZabkiIlosc[0]}} x {{sayData([kolekcjaRury[1], 'zabki', 'lista', user.userZabki[0], 'cena']) | currency}}/szt {{sayData([kolekcjaRury[1], 'zabki', 'lista', user.userZabki[0], 'cena']) * user.userZabkiIlosc[0] | currency}}

Mocowanie firan rura II {{sayData([kolekcjaRury[2], 'zabki', 'lista', user.userZabki[1], 'name'])}}

{{user.userZabkiIlosc[1]}} x {{ sayData([kolekcjaRury[2], 'zabki', 'lista', user.userZabki[1], 'cena']) | currency}}/szt {{sayData([kolekcjaRury[1], 'zabki', 'lista', user.userZabki[1], 'cena']) * user.userZabkiIlosc[1] | currency}}

Mocowanie firan rura III {{sayData([kolekcjaRury[3], 'zabki', 'lista', user.userZabki[2], 'name'])}}

{{user.userZabkiIlosc[2]}} x {{sayData([kolekcjaRury[3], 'zabki', 'lista', user.userZabki[2], 'cena']) | currency}}/szt {{sayData([kolekcjaRury[3], 'zabki', 'lista', user.userZabki[2], 'cena']) * user.userZabkiIlosc[2] | currency}}

Wspornik {{sayData( [kolekcja, 'wsporniki', 'lista', user.userWspornik, 'name'] )}} (dokładne wymiary)

{{getSplit()['iloscWspornikow'] + 2}} x {{sayData( [kolekcja, 'wsporniki', 'lista', user.userWspornik, 'cena'] ) | currency }}/{{wspornikTyp.lm==1?'mb':'szt'}} {{(getSplit()['iloscWspornikow'] + 2) * sayData( [kolekcja, 'wsporniki', 'lista', user.userWspornik, 'cena'] ) | currency}}

Przedłużka {{ sayData([kolekcja, 'przedluzki', 'lista', user.userPrzedluzkaId, 'name']) }}

{{getSplit()['iloscWspornikow'] + 2}} x {{sayData([kolekcja, 'przedluzki', 'lista', user.userPrzedluzkaId, 'cena'] ) | currency}}/szt {{(getSplit()['iloscWspornikow'] + 2) * sayData([kolekcja, 'przedluzki', 'lista', user.userPrzedluzkaId, 'cena'] ) | currency}}

Pełne wymiary karnisza:

  • Całkowita długość karnisza: -- cm
  • Długość rur: -- cm
  • Końcówki przedłużają o: 2 x -- cm
  • Długość wspornika: -- cm -- cm
  • Odległość rur od ściany: -- cm

Jak zamontować karnisz?
Zobacz video

Jak połączyć rury karnisza

Porady montażowe

Loading...

Oceń ten produkt:

Loading...

Końcówka